Privacy Policy

De Hormoon Expert Academy, gevestigd in Laren, is een onderwijsinstelling die educatie op HBO-niveau biedt aan volwassenen. Wij hebben een aanvraag ingediend voor officiële erkenning als aanbieder van kort beroepsonderwijs. Onze instelling wordt getoetst door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en we zijn bezig met de registratie in het Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO), evenals met de accreditatie bij het MBOG.

Om onze diensten te kunnen leveren, registreren wij bepaalde persoonsgegevens in onze database, waaronder naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailadres en bankrekeningnummer. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie en facturatie van onze cursisten. Ze worden intern gebruikt en dienen voor persoonlijke correspondentie, al dan niet per e-mail. Kopieën van facturen worden gearchiveerd voor administratieve doeleinden.

E-mailadressen worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en cursusinformatie, waarbij we gebruik maken van de BCC-functie om de privacy van ontvangers te waarborgen.

Deelname aan cursussen wordt bijgehouden via presentielijsten die door de cursist worden ondertekend. Deze lijsten worden gearchiveerd om te voldoen aan de eisen voor de toekenning van ECT-punten door beroepsverenigingen.

Alle persoonsgegevens worden vrijwillig en met toestemming van de deelnemer verstrekt. Op verzoek worden persoonsgegevens uit onze database verwijderd, met uitzondering van kopieën van facturen, die wij moeten bewaren vanwege wettelijke fiscale verplichtingen.

De Hormoon Expert Academy zal nooit persoonsgegevens verkopen, verhuren of gebruiken voor spamdoeleinden. Wij nemen de beveiliging van verstrekte persoonsgegevens serieus en treffen passende maatregelen om misbruik en fraude te voorkomen.

Toestemming voor het gebruik van cookies.

Om onze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Om uw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken en om dit goed te documenteren maken wij gebruik van een cookie consent management platform: CookieFirst. Deze technologie wordt geleverd door Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederland. Website: Cookiefirst Cookie Consent pagina aangeduid als CookieFirst.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om ons de mogelijkheid te geven geldige toestemming van u te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat vervolgens een cookie op in uw browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor u toestemming heeft gegeven en dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de vooraf bepaalde bewaartermijn verstrijkt of u verzoekt de gegevens te verwijderen. Onverminderd het bovenstaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met CookieFirst. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die garandeert dat gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Serverlogbestanden

Onze website en CookieFirst verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. De volgende gegevens worden verzameld:

    Uw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming

  • Uw geanonimiseerde IP-adres
  • Informatie over uw Browser
  • Informatie over uw Apparaat
  • De datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht
  • De webpagina url waar u uw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt
  • De locatie bij benadering van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen
  • Een universeel uniek identificatienummer (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt